วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ความสำคัญของนาฏศิลป์ไทย

นาฏศิลป์เป็นสมบัติล้ำค่าของคนไทยที่แสดงถึงความเป็นไทย มีลักษณะที่สำคัญดังนี้
1. มีท่ารำที่อ่อนช้อย งดงาม และแสดงอารมณ์ตามลักษณะนิสัยที่แท้จริงของคนไทย
2. มีดนตรีประกอบ
3. มีคำร้อง เป็นบทประพันธ์ประเภทกลอนที่ไพเราะ
4. มีเครื่องแต่งกายนาฏศิลป์ไทยแบบอย่างสวยงามและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น